afwijkend mondgedrag

     afwijkend mondgedrag

     slikstoornis

     stoornis in de sensomotoriek

    overig afwijkend mondgedrag