stoornis in de vloeiendheid en ritme van het spreken

     broddelen

     stotteren

     overige stoornis