taalstoornis

     afasie

     fonologie

     morfologie

 

     pragmatiek

     semantiek

     syntaxis

aaa

 

    andere taal- en ontwikkelingsstoornis